Главная

Прикладные вопросы

Ваше мнение

Что для Вас значит "управление проектами"?
 

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

проект

Ability to finance - здатність забезпечити фінансування (проекту).

Подробнее...  

Abandonment value - фінансовий результат від припинення проекту.

Подробнее...  

Abandonment phase - фаза завершення (проекту). Остання фаза життєвого циклу проекту, коли об'єкт проекту перестає приносити необхідний прибуток і проект доцільно закрити.

Подробнее...  

Контроль ефективності виконання проекту (performance measurement)

1) контроль ефективності виконання проекту шляхом моніторингу деяких вибраних показників ефективності.

Подробнее...  

Контролер проекту (project controller)

1) один з членів команди проекту, керівник служби контролю робіт по проекту, несе відповідальність за планування і контроль всіх робіт.

Подробнее...  

Контрактор проекту (project contractor)

1) сторона або учасник проекту, який вступає в відносини з замовником і бере на себе відповідальність за виконання робіт по контракту в масштабах всього проекту або його окремих частин.

Подробнее...  

Конкурентоспроможність проекту (project competitiveness)

1) набір характеристик, які забезпечують йому переваги на ринку проектів.

Подробнее...  

Комерційний аналіз проекту (project commercial analysis)

1) оцінка проекту з точки зору кінцевих користувачів продукції чи послуг, які пропонуються проектом.

Подробнее...  

Команда проекту (project team)

1) група осіб, які відповідають за досягнення цілей проекту і підпорядковуються менеджеру проекту протягом повного або неповного робочого дня.

Подробнее...  

Коефіцієнт ефективності управління проектом (project management efficiency indicator)

1) відношення витрат на управління до вартості проекту.

Подробнее...  

Керівник проекту (project supervisor)

1) юридична особа, якій замовник і інвестор делегують повноваження по керівництву роботами по здійсненню проекту.

Подробнее...  

Ключові учасники проекту (project stakeholders)

1) учасники, які можуть суттєво вплинути на проект. Можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми.

Подробнее...  

Класифікація проектів (project classification)

1) системний розподіл проектів за будь-якими суттєвими ознаками для зручності їх вивчення.

Подробнее...  

Інфраструктура проекту (project infrastructure)

1) комплекс факторів, які створюють сферу обслуговування виконання проекту на всіх його фазах.

Подробнее...  

Інформаційні системи управління проектом (project management information system)

1) системи збору, зберігання, накопичення, пошуку і передачі даних, які застосовуються в системі управління проектом.

Подробнее...  

Інституціональний аналіз проекту (project institutional analysis)

1) дослідження проекту по його організаційно-правових аспектах.

Подробнее...  

Ініціатор проекту (project initiator)

1) сторона, яка являється автором головної ідеї проекту, його попереднього обґрунтування і пропозицій по здійсненню проекту.

Подробнее...  

Інженер проекту (project ingineer)

1) учасник проекту, який несе відповідальність за керівництво і координацію робіт по всіх технічних аспектах проекту за весь період його життєвого циклу.

Подробнее...  

Інвестиції в управління проектом (investment in project management)

1) вкладання власного або державного капіталу, майнових або інтелектуальних цінностей в проекту.

Подробнее...  

Зведений план проекту (project plan)

1) документ, який містить в собі практично всю інформацію по проекту: опис продуктів, фінансові плани, плани робіт, плани забезпечення якості, декомпозицію проекту, аналіз ризиків, оцінки потрібних ресурсів, в т.ч. людських.

Подробнее...  

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.