Главная Лекции (логистика, транспорт) Формалізація логістичної системи на теоретико-множинному рівні (2010)

Прикладные вопросы

Ваше мнение

Что для Вас значит "управление проектами"?
 

Разместить рекламу на сайте

Формалізація логістичної системи на теоретико-множинному рівні (2010)

06.04.2012 05:45

Основу формалізації логістичної системи на теоретико-множинному рівні становлять різні методи моделювання, тобто дослідження логістичних систем і процесів шляхом побудови та вивчення їх моделей. При цьому під логістичною моделю розуміємо будь-який образ, абстрактний чи матеріальний, логістичного процесу або логістичної системи, що використовується як їх замінник.

Для того, щоб зробити процес управління логістичним, потрібно всі процеси управління матеріальними та грошовими потоками змінити так, щоб змінилися: склад, час, кількість, якість, витрати та інші фактори, що в свою чергу дозволяло б з більшою ефективністю здійснювати дані процеси. При цьому, в системі проходить зміщення вектора мети управління, вивільняється деяка логістична «потужність», а сама система набуває логістичних ознак та відносин.

 

Рис.1.3. Класифікація моделей логістичної системи

 

Математичним моделюванням називається процес встановлення відповідності даному реальному об'єкту деякого математичного об'єкта, що називається математичною моделю. В логістиці широко застосовують аналітичне та імітаційне моделювання.

Аналітичне моделювання — це математичний прийом дослідження логістичних систем, який дозволяє отримувати достовірні рішення. Аналітичне моделювання здійснюється поетапно.

I етап. Формування математичних законів, які пов'язують елементи логістичної системи. (Закони записуються у вигляді функціональних співвідношень: алгебраїчних, диференціальних і т. д.).

II етап. Рішення математичних рівнянь. Отримуємо теоретичний результат.

III етап. Зіставлення отриманих теоретичних результатів із практикою. Недоліками аналітичного методу є:

1) при складних системах дослідження наштовхуємося на певні складності. Потрібно спочатку суттєво спростити першочергову модель;

2) потрібно мати в наявності відомі залежності, що пов'язують невідомі характеристики з початковими умовами, параметрами та змінними системами. Такі залежності вдається отримати лише для простих систем. Логістичні системи функціонують в умовах невизначеності оточуючого середовища. При управлінні матеріальними потоками повинні враховуватися фактори, багато яких мають випадковий характер.

При імітаційному моделюванні закономірності, які визначають характер кількісних відносин всередині логістичних процесів, залишаються непізнаними.

Імітаційне моделювання складається з 2 процесів:

1. Конструювання моделі реальної системи.

2. Постановка експериментів на цій моделі. Мета, яку передбачається при цьому досягти:

1) зрозуміти поведінку логістичної системи;

2) обрати стратегію, яка забезпечить найефективніше функціонування логістичної системи.

Імітаційне моделювання здійснюється за допомогою комп'ютерного обладнання.

Переваги імітаційного моделювання такі:

- дозволяє вирішувати більш складні завдання;

- імітаційні моделі дозволяють достатньо просто враховувати випадкові впливи та інші фактори, які є складностями при дослідженні аналітичним методом;

- демонструє процес функціонування системи в часі. Недоліки імітаційного моделювання;

- дослідження мають високу вартість;

- моделі розробляються для конкретних умов, а тому не тиражуються;

- існує ймовірність хибної імітації.

Розвиток автоматизації виробництва дає можливість досягти високого ступеня інтеграції всіх виробничих підрозділів. Це вже не дозволяє розробляти, автоматизувати та запровадити в дію окремий виробничо-збутовий процес. За такої ситуації необхідні методи, які б, з одного боку, дозволили об'єднати всі складові процесу в єдине ціле, а з іншого — врахувати постійні зміни, тобто невизначеність будь-якої постачальницької, виробничої чи збутової системи до таких методів належать експертні системи.

 

Джерело: Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Левковця, проф. Л. І. Михайлової. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — С. 19-22 (336 с.)
Подобные материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.