Главная

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

рахунок

Account, joint - загальний або спільний рахунок. Рахунок по спільно здійснюваному проекту, право на володіння яким належить двом або більше особам, а видача коштів або вкладення коштів на який може проводитися за підписом будь-кого з власників.

Подробнее...  

Account, income and expenditure — рахунок доходів і витрат. Рахунок, подібний до рахунку прибутків і збитків (profit and loss account), але який складається в неприбутковій організації. Він відображає доходи та витрати організації і таким чином дає в балансі або перевищення доходів над витратами, або навпаки, витрат над доходами. Рахунки таких організацій не використовують концепцію нарощування (accruals concept).

Подробнее...  

Account, income - рахунок приходу. Один із рахунків у головній бухгалтерській книзі. Витрати вказуються в частині активів, і загальна сума витрат звичайно віднімається із загальної суми приходу, в результаті чого одержують обсяг чистого прибутку на поточну дату як частину нерозподілених рахунків прибутків.

Подробнее...  

Account, expense - рахунок витрат. Рахунок в основній книзі бухгалтерського обліку, в якій відбиваються усі поточні рахунки. Витрати віднімаються з суми загальних прибутків, або із загальної суми надходжень по рахунках доходів і надходжень, для того, щоб визначити чистий прибуток, отриманий комерційним підприємством за вказаний період.

Подробнее...  

Account, deposit - депозитний рахунок. Відсоток, що виплачується по депозитних рахунках, залежить від поточної ставки відсотка і терміну завчасного повідомлення банку про намір вилучити гроші, однак він завжди вищий за відсоток, що виплачується по поточному рахунку (current account).

Подробнее...  

Account, current - поточний рахунок.

Подробнее...  

Account title - назва рахунку. Назва рахунку, що привласнюється для специфікації рахунку в системі ідентифікації і класифікації рахунків.

Подробнее...  

Account symbol - код (символ, ідентифікатор) рахунку. Код, звичайно числовий, що привласнюється для ідентифікації назви рахунку. Див. account code.

Подробнее...  

Account payee - рахунок одержувача платежу. Номер або/і назва, що використовується при просуванні чека і гарантує, що сума, вказана в чеку, буде виплачена тільки особі, вказаній як одержувач платежу.

Подробнее...  

Account of profit and loss — рахунок прибутків і збитків. У бухгалтерській звітності фірми — рахунок (account), що показує прибутки (збитки), реалізовані внаслідок господарської діяльності після вирахування необхідних витрат.

Подробнее...  

Account debtor - боржник по рахунку. Боржник, що має заборгованість по конкретному рахунку, активах або інших зобов'язаннях.

Подробнее...  

Account control - підсумковий рахунок (субрахунок). Сумарний рахунок, який, як правило, міститься у фінансових звітах (документах) для відображення агрегації бухгалтерських операцій з ряду однакових або подібних рахунків, званих допоміжними, так щоб баланс на цих рахунках відповідав балансу на підсумкових рахунках.

Подробнее...  

Account code - код (ідентифікатор) рахунку. Код виду витрат у системі обліку фактичних витрат, в тому числі з проекту.

Подробнее...  

Account balance - баланс рахунку, баланс фінансової операції. Чисте перевищення дебету над кредитом на рахунку або навпаки, звичайно називається, відповідно, дебетовим або кредитовим сальдо, або у разі рівності — нульовим балансом (нульове сальдо).

Подробнее...  

Account — рахунок, звіт; регістр.

Подробнее...  

Abstract of account - виписка з рахунку (банківського).

Подробнее...  

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ веб сайтов