Главная

Прикладные вопросы

Ваше мнение

Что для Вас значит "управление проектами"?
 

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

project

Якість управління проектом (quality of project management)

1) характеристика відповідності стану системи управління проектом управлінській ситуації, що склалась.

Подробнее...  

Якість проекту (project identity)

1) наявність унікальних суттєвих ознак, властивостей, особливостей, які відрізняють проекти один від одного.

Подробнее...  

Цикл управління проектом (project management cycle)

1) ступінь розвитку проекту від виникнення ідеї до повного свого завершення.

Подробнее...  

Ціль управління проектом (project management objectives)

1) бажаний результат, можливий і необхідний стан системи, який повинно бути досягнуто.

Подробнее...  

Цілі проекту (project objectives)

1) можуть складати «дерево цілей».

Подробнее...  

Характеристика проекту (project characteristic)

1) техніко-економічні показники: обсяг робіт, терміни виконання, вартість, затрати, собівартість, прибуток, якість, комерційний ризик, надійність, життєздатність, конкурентоспроможність та інші.

Подробнее...  

Фінансовий аналіз проекту (project financial analysis)

1) комплексний економічний аналіз, який застосовується до визначеного проекту в цілях пошуку такого варіанту, при якому він буде успішно виконувати свої функції при найменших затратах.

Подробнее...  

Функції управління проектом (project management functions)

1) сукупність об'єктивно необхідних, стійких дій, об'єднаних однорідністю змісту і цільової направленості.

Подробнее...  

Фаза проекту (project phase)

1) набір логічно взаємопов'язаних робіт проекту, в процесі завершення яких досягається один з основних результатів проекту.

Подробнее...  

Учасники проекту (project participants)

1) фізичні особи і організації, які безпосередньо задіяні в проекті або чиї інтереси можуть бути задіяні при здійсненні проекту.

Подробнее...  

Успіх проекту (project success)

1) досягнення цілей проекту при дотриманні встановлених обмежень на його тривалість і терміни завершення, вартість і бюджет проекту, якість виконаних робіт і специфікації вимог до результатів.

Подробнее...  

Управління проектами (project management)

1) застосування спеціальних знань і методів з метою задовольнити або перевершити сподівання від проекту всіх ключових учасників.

 

Подробнее...  

Управління предметною областю проекту (project subject area management)

1) визначення цілей, задач роботи проекту, його обсяг і необхідні ресурси. Полягає в управлінні змінами і здійснюється через процеси визначення цілей, розробку концепцій, контролю виконання та завершення проекту.

Подробнее...  

Acquire project team - набор команды проекта. Процесс набора персонала, необходимого для выполнения проекта.

Подробнее...  

Тривалість проекту (project duration)

1) загальна тривалість всіх робочих періодів (не включаючи свята або інші неробочі періоди), необхідних для здійснення робіт по проекту.

 

Подробнее...  

Технічний аналіз проекту (project technical analysis)

1) це техніко-технологічні альтернативи, варіанти розташування, розмір (масштаб, обсяг), терміни реалізації проекту в цілому і його окремих фаз, доступність і достатність джерел сировини, робочої сили та інших необхідних ресурсів.

Подробнее...  

Техніко-економічне обґрунтування проекту (project feasibility study)

1) аналіз обсягу робіт, термінів виконання, вартості затрат, собівартості, прибутку, якості, комерційного ризику і надійності, життєздатності, конкурентоспроможності, соціальної і суспільної значущості проекту.

Подробнее...  

Тендер в управлінні проектом (tender in project management)

1) конкурсна форма проведення підрядних торгів, яка являє собою змагання представлених претендентами пропозицій (оферт) з точки зору їх відповідності вимогам тендерної документації.

Подробнее...  

Тактика управління проектом (project management tactics)

1) сукупність дій і заходів по запровадженню і здійсненню стратегії управління проектом.

Подробнее...  

Стратегія управління проектом (project management strategy)

1) загальний всебічний план досягнення всіх цілей проекту, система управлінських рішень, які визначають основні напрямки розвитку проекту в цілому

Подробнее...  
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.