Главная

Прикладные вопросы

Ваше мнение

Что для Вас значит "управление проектами"?
 

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

management

Якість управління проектом (quality of project management)

1) характеристика відповідності стану системи управління проектом управлінській ситуації, що склалась.

Подробнее...  

Цикл управління проектом (project management cycle)

1) ступінь розвитку проекту від виникнення ідеї до повного свого завершення.

Подробнее...  

Ціль управління проектом (project management objectives)

1) бажаний результат, можливий і необхідний стан системи, який повинно бути досягнуто.

Подробнее...  

Функції управління проектом (project management functions)

1) сукупність об'єктивно необхідних, стійких дій, об'єднаних однорідністю змісту і цільової направленості.

Подробнее...  

Activity based costing (activity based management) (ABC(ABM)) - совокупность методов стоимостного анализа бизнес-процессов, цепочек создания стоимости, отдельных организационно-структурных единиц, а также методов повышения экономической эффективности процессов управления; используется как аналитическое средство, а также как средство повышения экономической эффективности процессов и организационных единиц.

Подробнее...  

Accounting, management - управлінський облік (в широкому значенні). Джерело фінансової інформації всіх рівнів, що надається менеджменту для використання з метою планування діяльності виконання проекту і управління ним. Див. managerial accounting.

Подробнее...  

Управління якістю (quality management)

1) одна з задач управління проектом за класифікацією РМІ. Включає визначення стандартів, яким повинен відповідати проект, і комплекс направлених на це заходів.

Подробнее...  

Управління термінами (time management)

1) одна із задач управління проектами за класифікацією РМІ. Включає визначення тривалості робіт, визначення логічних зв'язків між ними і вирішення ресурсних конфліктів.

Подробнее...  

Управління ризиками (risk management)

1) одна із задач управління проектами за класифікацією РМІ. Включає ідентифікацію і кількісну оцінку ризиків, а також розробку методів реагування.

Подробнее...  

Управління проектами (project management)

1) застосування спеціальних знань і методів з метою задовольнити або перевершити сподівання від проекту всіх ключових учасників.

 

Подробнее...  

Управління предметною областю проекту (project subject area management)

1) визначення цілей, задач роботи проекту, його обсяг і необхідні ресурси. Полягає в управлінні змінами і здійснюється через процеси визначення цілей, розробку концепцій, контролю виконання та завершення проекту.

Подробнее...  

Управління людськими ресурсами (human resource management)

1) одна із задач управління проектами за класифікацією РМІ. Включає ідентифікацію кваліфікацій спеціалістів, які потрібні для виконання проекту, підбір відповідних людей, формування з них команди проекту і її подальший розвиток.

Подробнее...  

Управління інтеграцією (integration management)

1) одна із задач управління проектами. Включає створення і виконання зведеного плану проекту, а також управління змінами до нього.

Подробнее...  

Управління змістом (scope management)

1) одна із задач управління проектами за класифікацією РМІ. Включає в себе визначення переліку всіх основних і допоміжних продуктів проекту і дій по їх створенню.

Подробнее...  

Управління змінами (change management)

1) процес включає ідентифікацію можливих змін, їх оцінку, затвердження, документування і реалізацію.

Подробнее...  

Управління затратами (cost management)

1) одна із задач управління проектами по класифікації РМІ. Включає складання бюджету, контроль його виконання та ін.

Подробнее...  

Управління закупками (procurement management)

1) одна із задач управління проектами за класифікацією РМІ. Включає складання специфікації продуктів і послуг, закупка яких потрібна для виконання проекту, аналіз ринку, вибір постачальників і безпосереднє здійснення поставок.

Подробнее...  

Управління взаємодією (communication management)

1) одна із задач управління проектами за класифікацією РМІ. Включає визначення процедур збору/розповсюдження інформації по проекту і складу цієї інформації.

Подробнее...  

Accounting, management - управленческий учет (в широком смысле). Источник финансовой информации всех уровней, предоставляемой менеджменту для использования в целях планирования деятельности по проекту и управления ею. См. managerial accounting.

Подробнее...  

Тендер в управлінні проектом (tender in project management)

1) конкурсна форма проведення підрядних торгів, яка являє собою змагання представлених претендентами пропозицій (оферт) з точки зору їх відповідності вимогам тендерної документації.

Подробнее...  
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.