Главная

Прикладные вопросы

Ваше мнение

Что для Вас значит "управление проектами"?
 

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

accounting

Accounting, replacement cost — нарахування зносу за поновлюючою вартістю (в поточних цінах).

Подробнее...  

Accounting, merger - ведення бухгалтерських рахунків після злиття. За цим методом ведення рахунків активи поглиненої дочірньої компанії відбиваються в бухгалтерських рахунках батьківської компанії шляхом обліку за цінами придбання (historical-cost accounting). При цьому їх вартість на момент купівлі може бути нижчою від їх поточної вартості.

Подробнее...  

Accounting, management - управлінський облік (в широкому значенні). Джерело фінансової інформації всіх рівнів, що надається менеджменту для використання з метою планування діяльності виконання проекту і управління ним. Див. managerial accounting.

Подробнее...  

Accounting, inflation - облік впливу інфляції в бухгалтерській звітності компаній. Метод бухгалтерської звітності, який, на відміну від обліку за цінами придбання (historical-cost accounting), намагається врахувати той факт, що грошова одиниця не має постійної ціни, а тому внаслідок інфляції послідовні рахунки, що використовують цю одиницю, зовсім не обов'язково дають адекватну картину тенденцій прибутку.

Подробнее...  

Accounting, financial - аналітичний (фінансовий) бухгалтерський облік. На відміну від managerial accounting (внутрішнього обліку) має «зовнішню» спрямованість, тобто служить для звіту перед держателями акцій і кредиторами компанії, а також податковими органами.

Подробнее...  

Accounting, current value - бухгалтерська звітність на основі поточних (ринкових) цін. Оцінка активів у поточних цінах, а не на основі реальних витрат на їх придбання.

Подробнее...  

Accounting, cash basis - касовий метод бухгалтерського обліку.

Подробнее...  

Accounting, cash - бухгалтерський облік за фактом. Система бухгалтерського обліку, за якої доходи включаються у звітність і враховуються тільки після їх реального отримання, а витрати враховуються тільки після їх реальної оплати.

Подробнее...  

Accounting rate of return (ARR) — розрахункова норма прибутку, облік інфляції, облікова прибутковість. Чистий прибуток, очікуваний від інвестицій, розрахований у відсотках балансової вартості інвестованого капіталу. Див. net present value (NPV).

Подробнее...  

Accounting profit - обліковий прибуток. Надходження за вирахуванням прямих витрат.

Подробнее...  

Accounting principles - принципи бухгалтерського обліку. Загальноприйняті принципи, що визначають процедури бухгалтерського обліку. Див. generally accepted accounting principles (GAAP).

Подробнее...  

Accounting price - облікова ціна — ціна, яка використовується в бухгалтерському обліку і для розрахунків. Часто відрізняється від ринкової ціни. Також використовується термін «прихована ціна». (Див. shadow prices).

Подробнее...  

Accounting period - звітний період — певний період у діяльності підприємства, за результатами якого складаються основні документи фінансової звітності (наприклад, звіт про прибутки та збитки).

Подробнее...  

Accounting inventory - інвентарний облік (бухгалтерський). Створення і підтримка рахунків для обліку матеріалів на складі, в процесі виробництва, на руках і на консигнації в термінах вартості і кількості, включаючи оформлення інвентарних звітів.

Подробнее...  

Accounting income - обліковий прибуток — прибуток, який нараховується відповідно до принципів бухгалтерського обліку. Відрізняється від прибутку, що обкладається податком, нарахованим відповідно до вимог податкового законодавства.

Подробнее...  

Accounting, replacement cost - начисление износа по восстановительной стоимости (в текущих ценах).

Подробнее...  

Accounting cycle - обліковий цикл. Процес, що включає послідовність ведення бухгалтерського обліку, починаючи з журналу господарських операцій і бухгалтерських проводок і закінчуючи фінансовими звітами і підсумковим балансом за певний звітний період. Див. accounting period.

Подробнее...  

Accounting, management - управленческий учет (в широком смысле). Источник финансовой информации всех уровней, предоставляемой менеджменту для использования в целях планирования деятельности по проекту и управления ею. См. managerial accounting.

Подробнее...  

Accounting criteria - форми (критерії, стандарти) ведення бухгалтерського обліку. Стандарти бухгалтерського обліку, що включають послідовний облік прямих витрат, підбиття підсумків витрат з організації, облік непрямих витрат, визначення розподілу витрат.

Подробнее...  

Accounting, financial - аналитический (финансовый) бухгалтерский учет. В отличие от внутреннего учета (managerial accounting) имеет «внешнюю» направленность, т.е. служит для отчета перед держателями акций и кредиторами компании, а также перед налоговыми органами. Служит средством анализа эффективности использования компанией ее активов, для оценки осуществленных и планируемых инвестиций, способности покрывать долговые обязательства и т.д.

Подробнее...  
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.