Главная

Прикладные вопросы

Ваше мнение

Что для Вас значит "управление проектами"?
 

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

account

Account, joint - загальний або спільний рахунок. Рахунок по спільно здійснюваному проекту, право на володіння яким належить двом або більше особам, а видача коштів або вкладення коштів на який може проводитися за підписом будь-кого з власників.

Подробнее...  

Account, current - текущий счет.

Подробнее...  

Account, income and expenditure — рахунок доходів і витрат. Рахунок, подібний до рахунку прибутків і збитків (profit and loss account), але який складається в неприбутковій організації. Він відображає доходи та витрати організації і таким чином дає в балансі або перевищення доходів над витратами, або навпаки, витрат над доходами. Рахунки таких організацій не використовують концепцію нарощування (accruals concept).

Подробнее...  

Account of profit and loss - счет прибылей и убытков. В бухгалтерской отчетности фирмы — счет (account) показывающий прибыли (убытки), реализованные в результате хозяйственной деятельности после вычета необходимых расходов.

Подробнее...  

Account, income - рахунок приходу. Один із рахунків у головній бухгалтерській книзі. Витрати вказуються в частині активів, і загальна сума витрат звичайно віднімається із загальної суми приходу, в результаті чого одержують обсяг чистого прибутку на поточну дату як частину нерозподілених рахунків прибутків.

Подробнее...  

Account manager, cost - управляющий по учету издержек. Менеджер, занимающийся учетом издержек (расходов) и, как правило, ресурсов, требуемых по работам проекта.

Подробнее...  

Account, imprest - авансовий звіт. Метод контролю за витратою невеликих сум, коли особа отримує певну суму грошей (у вигляді флоута (float) або авансової підзвітної суми (advance)). В міру витрачання частини даних коштів така особа подає виправдувальні документи і одержує відшкодування, відновлюючи первинну суму. Таким чином, в будь-який час дана особа повинна мати або виправдувальні документи/розписку, або готівку, в сумі рівну її флоуту.

Подробнее...  

Account - счет; отчет, регистр. 1. Документ, свидетельствующий о задолженности одного лица другому; счет-фактура. 2. Название раздела бухгалтерской документации (отчетности), в котором регистрируется движение средств, относящееся к определенному лицу или объекту. 3. Счет, поддерживаемый в банке, на который записываются суммы вкладов или ссуд клиента. 4. Список (регистр) финансовых операций по датам проведения за определенный период времени, разнесенных по дебету и кредиту.

Подробнее...  

Account, expense - рахунок витрат. Рахунок в основній книзі бухгалтерського обліку, в якій відбиваються усі поточні рахунки. Витрати віднімаються з суми загальних прибутків, або із загальної суми надходжень по рахунках доходів і надходжень, для того, щоб визначити чистий прибуток, отриманий комерційним підприємством за вказаний період.

Подробнее...  

Account, deposit - депозитний рахунок. Відсоток, що виплачується по депозитних рахунках, залежить від поточної ставки відсотка і терміну завчасного повідомлення банку про намір вилучити гроші, однак він завжди вищий за відсоток, що виплачується по поточному рахунку (current account).

Подробнее...  

Account, current - поточний рахунок.

Подробнее...  

Account, contra - контррахунок. Окремо виділений рахунок, тобто кошти, що виділяються на оплату рахунків, збір платежу з яких неможливий, а також кошти, що виділяються під накопичену амортизацію.

Подробнее...  

Account(s) receivable - дебіторська заборгованість. Грошова заборгованість покупців за поставлені ними, але ще не оплачені товари і послуги. У балансовому звіті зазначені у статті «поточні активи». Як правило, мається на увазі короткострокова заборгованість.

Подробнее...  

Account(s) payable - кредиторська заборгованість. Тимчасово залучені підприємством, організацією грошові кошти, які потрібно повернути у встановлені терміни. Суми, що належать постачальникам за товари і послуги, отримані від них, але ще не оплачені. У балансовому звіті представлені у статті короткострокові зобов'язання.

Подробнее...  

Account title - назва рахунку. Назва рахунку, що привласнюється для специфікації рахунку в системі ідентифікації і класифікації рахунків.

Подробнее...  

Account symbol - код (символ, ідентифікатор) рахунку. Код, звичайно числовий, що привласнюється для ідентифікації назви рахунку. Див. account code.

Подробнее...  

Account payee - рахунок одержувача платежу. Номер або/і назва, що використовується при просуванні чека і гарантує, що сума, вказана в чеку, буде виплачена тільки особі, вказаній як одержувач платежу.

Подробнее...  

Account of profit and loss — рахунок прибутків і збитків. У бухгалтерській звітності фірми — рахунок (account), що показує прибутки (збитки), реалізовані внаслідок господарської діяльності після вирахування необхідних витрат.

Подробнее...  

Account manager, cost - керівник з обліку витрат. Менеджер, який займається обліком витрат і обліком, як правило, ресурсів, необхідних для роботи проекту.

Подробнее...  

Account executive - діловод, фахівець з облікових, бухгалтерських операцій, фахівець фінансового інституту, який є сполучною ланкою між різного типу агентствами та їх клієнтами.

Подробнее...  
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.