Главная

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

система

Попередньо розглянемо приклад спрощеного логістичного ланцюгу. На рис. 1.7 представлений орієнтований по матеріальному потоку логістичний ланцюг, який включає фірму-виробника готової продукції (одного найменування), споживача (покупця) і логістичного посередника, який виступає як перевізник — юридична або фізична особа, що здійснює доставку товару покупцеві.

Подробнее...  

У загальній постановці з позицій задачі структурно-функціонального синтезу логістичних систем досліджується виникнення, перетворення або поглинання матеріальних і супутніх потоків на певному економічному об'єкті, що функціонує як система, тобто що реалізовує поставлені перед ним цілі і який розглядається в цьому контексті як єдине ціле.

Подробнее...  

Системний підхід — це напрям методології наукового пізнання, в основі якого лежить розгляд об'єктів як систем. Це означає, що кожна система є інтегрованим цілим навіть тоді, коли складається з окремих, розділених підсистем. Системний підхід дозволяє побачити досліджуваний об'єкт як комплекс взаємопов'язаних підсистем, об'єднаних загальною метою, розкрити його інтегративні властивості, внутрішні та зовнішні зв'язки.

Подробнее...  

Основу формалізації логістичної системи на теоретико-множинному рівні становлять різні методи моделювання, тобто дослідження логістичних систем і процесів шляхом побудови та вивчення їх моделей. При цьому під логістичною моделю розуміємо будь-який образ, абстрактний чи матеріальний, логістичного процесу або логістичної системи, що використовується як їх замінник.

Подробнее...  

Посилання

Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Левковця, проф. Л. І. Михайлової. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.

Подробнее...  

Об'єктом вивчення логістики є матеріальні та нематеріальні потоки. Ці потоки на своєму шляху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача проходять різні виробничі, транспортні, складські ланки.

Подробнее...  

З позицій системного підходу логістична система формується на рівні будь-якої економічної системи, починаючи від макрорівня (економіка окремої країни чи групи країн), і завершуючи мікрорівнем (підприємства). Методом структуризації систем вищого порядку можна відокремити ту чи іншу модель структури логістичної системи нижчого порядку.

Подробнее...  

В марте 2013 года компания «Логистические системы» завершила проект по модернизации существующей системы грузопереработки действующего складского комплекса для обеспечения планов развития компании ЗАО "ЮНИТ МАРК ПРО".

В ходе проекта специалистами компании  Logistic Systems осуществлен комплексный аудит существующей в компании ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО»  складской системы, формализованы требования к новой складской системе с учетом стратегии развития компании и полученных данных по прогнозу товародвижения, определена интенсивность грузопотока через основные складские зоны; произведен расчет складских зон, требуемой техники и персонала; рассчитаны эксплуатационные и инвестиционные бюджеты;  произведен выбор наиболее оптимального решения развития складской технологии.

Подробнее...  

Система обробки інформації для управління проектом (project management information system)

1) може бути як повністю ручною, так і повністю автоматизованою.

Подробнее...  

Информационная система управления проектами

1) Это комплекс мероприятий, оборудования и других средств для сбора, анализа, хранения и выдачи информации о ходе работ проекта.

Подробнее...  

Інформаційні системи управління проектом (project management information system)

1) системи збору, зберігання, накопичення, пошуку і передачі даних, які застосовуються в системі управління проектом.

Подробнее...  

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.