Главная

Прикладные вопросы

Ваше мнение

Что для Вас значит "управление проектами"?
 

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

проект

Accountability (responsibility) matrix — матриця відповідальності, матриця розподілу відповідальності (проекту). Форма, яка.описує зв'язок організаційної структури проекту з роботами і в якій кожному елементу робіт проекту відповідає відповідальний виконавець.

Подробнее...  

Соціальний аналіз проекту (social analysis of project)

1) визначення корисності варіантів плану проекту для його користувачів. Результати соціального аналізу повинні забезпечити важливість стратегії взаємодії між проектом і його користувачем.

Подробнее...  

Структура проекту (project structure)

1) сукупність взаємопов'язаних елементів і процесів, представлених з різним ступенем деталізації, яка відображає різні аспекти проекту: загальну програму, «дерево цілей», організаційне «дерево», матриці розподілу обов'язків та інше.

Подробнее...  

Accountability (responsibility) matrix - матрица ответственности, матрица распределения ответственности (проекта).

Подробнее...  

Описание проекта

1) Краткое изложение информации о проекте, еще называемое аннотацией или резюме проекта.

Подробнее...  

Складність проекту (project sophistication)

1) це класифікація проектів за ступенем їх складності: прості, складні, дуже складні.

Подробнее...  

Система обробки інформації для управління проектом (project management information system)

1) може бути як повністю ручною, так і повністю автоматизованою.

Подробнее...  

Ринок проектів (market of project)

1) сфера товарного обороту на основі купівлі-продажу різноманітних проектів і конкуренції між власниками проектів.

Подробнее...  

Розклад проекту (project schedule)

1) результат розкладу сітьової моделі проекту по термінах і вирішення ресурсних конфліктів.

Подробнее...  

Результат проекту (project results)

1) результат будь-якої дії, завершений і зданий замовнику робіт, що відповідає діючим стандартам або технічним умовам.

Подробнее...  

Информационная система управления проектами

1) Это комплекс мероприятий, оборудования и других средств для сбора, анализа, хранения и выдачи информации о ходе работ проекта.

Подробнее...  

Изучение реализуемости проекта

1) Исследования, проведенные для выяснения возможности выполнения определенных работ и получения требуемых результатов.

Подробнее...  

Регламент внесення змін у графік проекту (schedule management plan)

1) процедура, яка регламентує внесення змін у графік проекту.

Подробнее...  

Реалізація проекту (project implementation)

1) стадія проекту, змістом якої є виконання основних робіт по проекту, необхідних для реалізації цілей проекту.

Подробнее...  

Розробка проекту (project development)

1) фаза проекту, змістом якої є розробка основних компонентів проекту і підготовка до його реалізації.

Подробнее...  

Процес управління проектом (project management process)

1) за класифікацією РМІ розрізняють 5 процесів, які тією чи іншою мірою повторюються на етапі життєвого циклу проекту: ініціалізація, планування, організація виконання, контроль, завершення.

Подробнее...  

Abrogation of agreement - отмена соглашения, контракта по проекту. Расторжение контракта, отмена выполнения отдельных пунктов контракта, соглашения.

Подробнее...  

Проектний аналіз (project analysis)

1) комплексна процедура, яка проводиться на фазі доінвестиційних досліджень і періодично на стадіях проектування і реалізації, для визначення цілей і результатів проекту.

Подробнее...  

Главный сторонник проекта

1) Влиятельное лицо вашей организации, которое оказывает всемерную поддержку проекту, отстаивает его на совещаниях, планерках и других собраниях.

Подробнее...  

Проектний контракт (project contract)

1) юридичний документ, згода двох або більше сторін на встановлення, зміну або завершення дії громадянських прав і обов'язків у встановлені терміни.

Подробнее...  

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.