Главная

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

проект

Замовник проекту (project costumer)

1) головна сторона, яка заінтересована в здійсненні проекту і досягненні його результатів.

Подробнее...  

Задача в управлінні проектом (task in project management)

1) робота, серія робіт або частина роботи, яка повинна бути виконана встановленим способом у встановлені терміни в ході здійснення проекту.

Подробнее...  

Завершення проекту (project closing)

1) момент (факт) ліквідації проекту, який засвідчений документально.

Подробнее...  

Забезпечення проекту (project securing)

1) одна з інтегрованих функцій управління проектом, яка дозволяє залучати матеріально-технічні, людські і інформаційні ресурси, які необхідні для реалізації проекту.

Подробнее...  

Життєвий цикл проекту (project life cycle)

1) достатньо умовний поділ проекту на фази: концепція — проектування — реалізація — завершення.

Подробнее...  

Елементи проекту (project elements)

1) складові проекту, які визначають його сутність. Основними елементами проекту виступають задумка (ідея) проекту, засоби його реалізації, отримувані в процесі реалізації проекту результати.

Подробнее...  

Експертиза проекту (project expertise)

1) розгляд, дослідження будь-якого проекту, яке потребує спеціальних знань, для того щоб дати мотивований висновок.

Подробнее...  

Ефективність виконання проекту (project performance)

1) один з методів оцінки ефективності виконання проекту — метод виконаної вартості (Earned Value).

Подробнее...  

Документооборот в управлінні проектом (document flow in project management)

1) процес циркулювання документів у внутрішньому середовищі проекту з моменту їх створення або отримання до завершення проекту.

Подробнее...  

Дерево цілей проекту (project tree of objectives)

1) схема представлення ієрархічної декомпозиції системи цілей проекту. Місія проекту, тобто його основна загальна ціль, деталізується на цілі, підцілі і задачі більш низького рівня.

Подробнее...  

Декларація проекту (project charter)

1) документ, який формально підтверджує існування проекту. Містить опис продуктів проекту і причин, з яких проект був розпочатий.

Подробнее...  

Графік проекту (project schedule)

1) графік робіт проекту без ресурсних конфліктів і затверджений всіма заінтересованими сторонами проекту.

Подробнее...  

Внутрішнє оточення проекту (project external environment)

1) фактори, які являються внутрішніми по оточенню до проекту.

Подробнее...  

Властивості проекту (project features)

1) стійкі характеристики проекту: новизна, унікальність, комплексність, системність, цілісність, адаптивність, практичність, надійність, своєчасність.

Подробнее...  

Внутрішнє середовище проекту (project environment)

1) внутрішнє оточення проекту, включаючи: економічні, політичні і географічні фактори; учасників проекту, які не входять в команду проекту, державні органи і громадські організації.

Подробнее...  

Види проектів (types of project)

1) класифікація і підрозділи проектів по характеру їх предметної області. Є такі типи проектів: інвестиційні, інноваційні, економічні, організаційні, учбово-образотворчі, проекти дослідження і розвитку, соціальні, комбіновані.

Подробнее...  

Бюджет проекту (project budget)

1) документ, який визначає обсяги затрат по проекту.

Подробнее...  

Бізнес-план проекту (project business plan)

1) комерційний документ, який призначений для всебічного обґрунтування доцільності реалізації проекту і оцінки бажаних результатів.

Подробнее...  

Апарат управління проектом (project administrative)

1) адміністративно-управлінський персонал, тобто менеджери, спеціалісти, технічні і допоміжні виконавці, які виконують визначені функції по управлінню проектом.

Подробнее...  

Автоматизація управління проектом (project management automation)

1) застосування сучасної електронної обчислювальної техніки для збору, обробки, передачі даних і здійснення трудомістких розрахунків у проекті, формуванні раціональних потоків інформації і підвищенні коефіцієнтів їх використання.

Подробнее...  
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая > Последняя >>

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.