Главная

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

облік

Accrual accounting - облік по поставці (реалізації), облік за методом нарахувань — відповідно до даного методу прибутки показують у фінансових звітах за той період, коли вони зароблені (або реалізовані), а витрати — в період, коли вони фактично виникли, незалежно від того, коли проведена оплата готівкою.

Подробнее...  

Accounts, chart of or plan of - план бухгалтерських рахунків, план рахунків бухгалтерського обліку. Система, сукупність організованих, впорядкованих бухгалтерських рахунків; систематизований перелік усіх балансових рахунків, що використовуються в системі бухгалтерського обліку.

Подробнее...  

Accounting, merger - ведення бухгалтерських рахунків після злиття. За цим методом ведення рахунків активи поглиненої дочірньої компанії відбиваються в бухгалтерських рахунках батьківської компанії шляхом обліку за цінами придбання (historical-cost accounting). При цьому їх вартість на момент купівлі може бути нижчою від їх поточної вартості.

Подробнее...  

Accounting, management - управлінський облік (в широкому значенні). Джерело фінансової інформації всіх рівнів, що надається менеджменту для використання з метою планування діяльності виконання проекту і управління ним. Див. managerial accounting.

Подробнее...  

Accounting, inflation - облік впливу інфляції в бухгалтерській звітності компаній. Метод бухгалтерської звітності, який, на відміну від обліку за цінами придбання (historical-cost accounting), намагається врахувати той факт, що грошова одиниця не має постійної ціни, а тому внаслідок інфляції послідовні рахунки, що використовують цю одиницю, зовсім не обов'язково дають адекватну картину тенденцій прибутку.

Подробнее...  

Accounting, financial - аналітичний (фінансовий) бухгалтерський облік. На відміну від managerial accounting (внутрішнього обліку) має «зовнішню» спрямованість, тобто служить для звіту перед держателями акцій і кредиторами компанії, а також податковими органами.

Подробнее...  

Accounting, cash basis - касовий метод бухгалтерського обліку.

Подробнее...  

Accounting, cash - бухгалтерський облік за фактом. Система бухгалтерського обліку, за якої доходи включаються у звітність і враховуються тільки після їх реального отримання, а витрати враховуються тільки після їх реальної оплати.

Подробнее...  

Accounting principles - принципи бухгалтерського обліку. Загальноприйняті принципи, що визначають процедури бухгалтерського обліку. Див. generally accepted accounting principles (GAAP).

Подробнее...  

Accounting inventory - інвентарний облік (бухгалтерський). Створення і підтримка рахунків для обліку матеріалів на складі, в процесі виробництва, на руках і на консигнації в термінах вартості і кількості, включаючи оформлення інвентарних звітів.

Подробнее...  

Accounting criteria - форми (критерії, стандарти) ведення бухгалтерського обліку. Стандарти бухгалтерського обліку, що включають послідовний облік прямих витрат, підбиття підсумків витрат з організації, облік непрямих витрат, визначення розподілу витрат.

Подробнее...  

Accounting control - управління бухгалтерським обліком. Спосіб здійснення бухгалтерського обліку як функції управління проектами. Організація, планування і послідовне здійснення процедур і записів, що стосуються всіх господарських операцій, активів.

Подробнее...  

Accounting concepts - облікова політика. Базується на основних концептуальних принципах, а саме:

Подробнее...  

Accountability - відповідальність, підзвітність, облік, звітність.

Подробнее...  

Account manager, cost - керівник з обліку витрат. Менеджер, який займається обліком витрат і обліком, як правило, ресурсів, необхідних для роботи проекту.

Подробнее...  

Account executive - діловод, фахівець з облікових, бухгалтерських операцій, фахівець фінансового інституту, який є сполучною ланкою між різного типу агентствами та їх клієнтами.

Подробнее...  

Absorption costing - калькуляція собівартості на базі повного обліку витрат. Процес калькуляції витрат на виробництво продуктів або послуг, який передбачає облік усіх витрат, зв'язаних з виробництвом товарів або послуг, в тому числі й майбутніх.

Подробнее...  

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.