Главная

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

управління проектом

Якість управління проектом (quality of project management)

1) характеристика відповідності стану системи управління проектом управлінській ситуації, що склалась.

Подробнее...  

Цикл управління проектом (project management cycle)

1) ступінь розвитку проекту від виникнення ідеї до повного свого завершення.

Подробнее...  

Ціль управління проектом (project management objectives)

1) бажаний результат, можливий і необхідний стан системи, який повинно бути досягнуто.

Подробнее...  

Функції управління проектом (project management functions)

1) сукупність об'єктивно необхідних, стійких дій, об'єднаних однорідністю змісту і цільової направленості.

Подробнее...  

Тендер в управлінні проектом (tender in project management)

1) конкурсна форма проведення підрядних торгів, яка являє собою змагання представлених претендентами пропозицій (оферт) з точки зору їх відповідності вимогам тендерної документації.

Подробнее...  

Тактика управління проектом (project management tactics)

1) сукупність дій і заходів по запровадженню і здійсненню стратегії управління проектом.

Подробнее...  

Стратегія управління проектом (project management strategy)

1) загальний всебічний план досягнення всіх цілей проекту, система управлінських рішень, які визначають основні напрямки розвитку проекту в цілому

Подробнее...  

Система обробки інформації для управління проектом (project management information system)

1) може бути як повністю ручною, так і повністю автоматизованою.

Подробнее...  

Процес управління проектом (project management process)

1) за класифікацією РМІ розрізняють 5 процесів, які тією чи іншою мірою повторюються на етапі життєвого циклу проекту: ініціалізація, планування, організація виконання, контроль, завершення.

Подробнее...  

Організаційний інструментарій управління проектом (organizational tools of project management)

1) сукупність методів і моделей управління проектом, які дозволяють наочно представити, спроектувати, організувати і контролювати процес розробки і реалізації управлінських рішень по проекту.

Подробнее...  

Оперативне управління проектом (project operative management)

1) цілеспрямоване спрямування дій на елементи проекту шляхом своєчасного прийняття ефективних заходів по ліквідації виявлених відхилень фактичних показників проекту від запланованих.

Подробнее...  

Об'єкт управління проектом (object of project management)

1) сам проект, його елементи, а також діяльність по розробці і реалізації проекту.

Подробнее...  

Методи в управлінні проектом (methods of project management)

1) способи і прийоми дослідження і реалізації процесу управління проектом.

Подробнее...  

Коефіцієнт ефективності управління проектом (project management efficiency indicator)

1) відношення витрат на управління до вартості проекту.

Подробнее...  

Інформаційні системи управління проектом (project management information system)

1) системи збору, зберігання, накопичення, пошуку і передачі даних, які застосовуються в системі управління проектом.

Подробнее...  

Інвестиції в управління проектом (investment in project management)

1) вкладання власного або державного капіталу, майнових або інтелектуальних цінностей в проекту.

Подробнее...  

Задача в управлінні проектом (task in project management)

1) робота, серія робіт або частина роботи, яка повинна бути виконана встановленим способом у встановлені терміни в ході здійснення проекту.

Подробнее...  

Документооборот в управлінні проектом (document flow in project management)

1) процес циркулювання документів у внутрішньому середовищі проекту з моменту їх створення або отримання до завершення проекту.

Подробнее...  

Апарат управління проектом (project administrative)

1) адміністративно-управлінський персонал, тобто менеджери, спеціалісти, технічні і допоміжні виконавці, які виконують визначені функції по управлінню проектом.

Подробнее...  

Автоматизація управління проектом (project management automation)

1) застосування сучасної електронної обчислювальної техніки для збору, обробки, передачі даних і здійснення трудомістких розрахунків у проекті, формуванні раціональних потоків інформації і підвищенні коефіцієнтів їх використання.

Подробнее...  

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.