Главная

Прикладные вопросы

Ваше мнение

Что для Вас значит "управление проектами"?
 

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

проект

Аудитория проекта

1) Все, кто поддерживает проект или проявляет к нему интерес, а также те, для кого он имеет какое-либо значение.

Подробнее...  

Проект-менеджер (project manager)

1) управляючий проектом, який несе відповідальність за успішну реалізацію проекту і який керує командою проекту.

Подробнее...  

Ability to finance - способность обеспечить финансирование (по проекту).

 

Подробнее...  

Подія проекту (project event)

1) результат виконання всіх робіт, що входять в дану подію, який дозволяє розпочати всі роботи, що виходять з нього.

Подробнее...  

Abandonment value - финансовый результат от прекращения проекта.

Подробнее...  

Проект (project)

1) захід, який має на меті створення нового продукту чи послуги і яке обмежене в часі.

Подробнее...  

Abandonment phase - фаза завершения (проекта). Последняя фаза жизненного цикла проекта, когда объект проекта перестает приносить требуемую прибыль и проект целесообразно закрыть.

Подробнее...  

Показники проекту (project indicators)

1) характеристики проекту, які випливають з його цілей, вперше визначені на стадії розробки концепції, необхідні для обґрунтування потрібності і здійсненності проекту, аналізу основних аспектів, оцінки ступеня досягнення цілей та порівняння фактичних результатів здійснення проекту з запланованими.

 

Подробнее...  

Планування проекту (project planning)

1) процес економічного обґрунтування цілі проекту, визначення комплексу послідовно виконуваних робіт, засобів, методів і ресурсів, необхідних для досягнення кінцевих результатів проекту.

Подробнее...  

Оцінка проекту (project assesment)

1) періодична процедура, яка з'являється на ранніх стадіях життя проекту і пов'язана з порівнянням планових та фактичних показників проекту для прийняття ефективних управлінських рішень.

Подробнее...  

Організаційний інструментарій управління проектом (organizational tools of project management)

1) сукупність методів і моделей управління проектом, які дозволяють наочно представити, спроектувати, організувати і контролювати процес розробки і реалізації управлінських рішень по проекту.

Подробнее...  

Оперативне управління проектом (project operative management)

1) цілеспрямоване спрямування дій на елементи проекту шляхом своєчасного прийняття ефективних заходів по ліквідації виявлених відхилень фактичних показників проекту від запланованих.

Подробнее...  

Обмеження проекту (project constraints)

1) обмеження, які накладаються на проект внутрішнім середовищем та внутрішніми факторами. Наприклад, в якості обмеження можна розглядати обмежений бюджет.

Подробнее...  

Об'єкт управління проектом (object of project management)

1) сам проект, його елементи, а також діяльність по розробці і реалізації проекту.

Подробнее...  

Моніторинг проекту (project monitoring)

1) систематичне і планомірне відслідковування процесу розробки і реалізації проекту.

Подробнее...  

Моделювання проекту (project modeling)

1) метод вивчення особливостей і поведінки проекту та процесів його реалізації за допомогою побудови, аналізу і оптимізації відповідних моделей.

Подробнее...  

Abrogation of agreement - скасування угоди, контракту з проекту. Розірвання контракту, скасування виконання окремих пунктів контракту, угоди.

Подробнее...  

Місія проекту (project mission)

1) ідеальне представлення і громадська роль проекту, яка відображає те, ради чого задумується і реалізується проект.

Подробнее...  

Методи в управлінні проектом (methods of project management)

1) способи і прийоми дослідження і реалізації процесу управління проектом.

Подробнее...  

Маркетинг проектів (project marketing)

1) самостійна підсистема управління проектом, в якій досліджуються ринок проектів, потреби в різних видах проектів і можливості забезпечення її за рахунок реалізації проектів в галузях і сферах діяльності.

Подробнее...  

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.