Главная

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

project

Оперативне управління проектом (project operative management)

1) цілеспрямоване спрямування дій на елементи проекту шляхом своєчасного прийняття ефективних заходів по ліквідації виявлених відхилень фактичних показників проекту від запланованих.

Подробнее...  

Обмеження проекту (project constraints)

1) обмеження, які накладаються на проект внутрішнім середовищем та внутрішніми факторами. Наприклад, в якості обмеження можна розглядати обмежений бюджет.

Подробнее...  

Об'єкт управління проектом (object of project management)

1) сам проект, його елементи, а також діяльність по розробці і реалізації проекту.

Подробнее...  

Моніторинг проекту (project monitoring)

1) систематичне і планомірне відслідковування процесу розробки і реалізації проекту.

Подробнее...  

Моделювання проекту (project modeling)

1) метод вивчення особливостей і поведінки проекту та процесів його реалізації за допомогою побудови, аналізу і оптимізації відповідних моделей.

Подробнее...  

Місія проекту (project mission)

1) ідеальне представлення і громадська роль проекту, яка відображає те, ради чого задумується і реалізується проект.

Подробнее...  

Методи в управлінні проектом (methods of project management)

1) способи і прийоми дослідження і реалізації процесу управління проектом.

Подробнее...  

Маркетинг проектів (project marketing)

1) самостійна підсистема управління проектом, в якій досліджуються ринок проектів, потреби в різних видах проектів і можливості забезпечення її за рахунок реалізації проектів в галузях і сферах діяльності.

Подробнее...  

Контролер проекту (project controller)

1) один з членів команди проекту, керівник служби контролю робіт по проекту, несе відповідальність за планування і контроль всіх робіт.

Подробнее...  

Контрактор проекту (project contractor)

1) сторона або учасник проекту, який вступає в відносини з замовником і бере на себе відповідальність за виконання робіт по контракту в масштабах всього проекту або його окремих частин.

Подробнее...  

Конкурентоспроможність проекту (project competitiveness)

1) набір характеристик, які забезпечують йому переваги на ринку проектів.

Подробнее...  

Комерційний аналіз проекту (project commercial analysis)

1) оцінка проекту з точки зору кінцевих користувачів продукції чи послуг, які пропонуються проектом.

Подробнее...  

Команда проекту (project team)

1) група осіб, які відповідають за досягнення цілей проекту і підпорядковуються менеджеру проекту протягом повного або неповного робочого дня.

Подробнее...  

Коефіцієнт ефективності управління проектом (project management efficiency indicator)

1) відношення витрат на управління до вартості проекту.

Подробнее...  

Керівник проекту (project supervisor)

1) юридична особа, якій замовник і інвестор делегують повноваження по керівництву роботами по здійсненню проекту.

Подробнее...  

Ключові учасники проекту (project stakeholders)

1) учасники, які можуть суттєво вплинути на проект. Можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми.

Подробнее...  

Класифікація проектів (project classification)

1) системний розподіл проектів за будь-якими суттєвими ознаками для зручності їх вивчення.

Подробнее...  

Інфраструктура проекту (project infrastructure)

1) комплекс факторів, які створюють сферу обслуговування виконання проекту на всіх його фазах.

Подробнее...  

Інформаційні системи управління проектом (project management information system)

1) системи збору, зберігання, накопичення, пошуку і передачі даних, які застосовуються в системі управління проектом.

Подробнее...  

Інституціональний аналіз проекту (project institutional analysis)

1) дослідження проекту по його організаційно-правових аспектах.

Подробнее...  

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ веб сайтов