Главная

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

project

Стохастичні моделі проекту (stochastic models of project)

1) врахування ймовірної природи різноманітних елементів проекту.

Подробнее...  

Соціальний аналіз проекту (social analysis of project)

1) визначення корисності варіантів плану проекту для його користувачів. Результати соціального аналізу повинні забезпечити важливість стратегії взаємодії між проектом і його користувачем.

Подробнее...  

Структура проекту (project structure)

1) сукупність взаємопов'язаних елементів і процесів, представлених з різним ступенем деталізації, яка відображає різні аспекти проекту: загальну програму, «дерево цілей», організаційне «дерево», матриці розподілу обов'язків та інше.

Подробнее...  

Складність проекту (project sophistication)

1) це класифікація проектів за ступенем їх складності: прості, складні, дуже складні.

Подробнее...  

Система обробки інформації для управління проектом (project management information system)

1) може бути як повністю ручною, так і повністю автоматизованою.

Подробнее...  

Ринок проектів (market of project)

1) сфера товарного обороту на основі купівлі-продажу різноманітних проектів і конкуренції між власниками проектів.

Подробнее...  

Розклад проекту (project schedule)

1) результат розкладу сітьової моделі проекту по термінах і вирішення ресурсних конфліктів.

Подробнее...  

Результат проекту (project results)

1) результат будь-якої дії, завершений і зданий замовнику робіт, що відповідає діючим стандартам або технічним умовам.

Подробнее...  

Реалізація проекту (project implementation)

1) стадія проекту, змістом якої є виконання основних робіт по проекту, необхідних для реалізації цілей проекту.

Подробнее...  

Розробка проекту (project development)

1) фаза проекту, змістом якої є розробка основних компонентів проекту і підготовка до його реалізації.

Подробнее...  

Процес управління проектом (project management process)

1) за класифікацією РМІ розрізняють 5 процесів, які тією чи іншою мірою повторюються на етапі життєвого циклу проекту: ініціалізація, планування, організація виконання, контроль, завершення.

Подробнее...  

Проектний аналіз (project analysis)

1) комплексна процедура, яка проводиться на фазі доінвестиційних досліджень і періодично на стадіях проектування і реалізації, для визначення цілей і результатів проекту.

Подробнее...  

Проектний контракт (project contract)

1) юридичний документ, згода двох або більше сторін на встановлення, зміну або завершення дії громадянських прав і обов'язків у встановлені терміни.

Подробнее...  

Проект-менеджер (project manager)

1) управляючий проектом, який несе відповідальність за успішну реалізацію проекту і який керує командою проекту.

Подробнее...  

Подія проекту (project event)

1) результат виконання всіх робіт, що входять в дану подію, який дозволяє розпочати всі роботи, що виходять з нього.

Подробнее...  

Проект (project)

1) захід, який має на меті створення нового продукту чи послуги і яке обмежене в часі.

Подробнее...  

Показники проекту (project indicators)

1) характеристики проекту, які випливають з його цілей, вперше визначені на стадії розробки концепції, необхідні для обґрунтування потрібності і здійсненності проекту, аналізу основних аспектів, оцінки ступеня досягнення цілей та порівняння фактичних результатів здійснення проекту з запланованими.

 

Подробнее...  

Планування проекту (project planning)

1) процес економічного обґрунтування цілі проекту, визначення комплексу послідовно виконуваних робіт, засобів, методів і ресурсів, необхідних для досягнення кінцевих результатів проекту.

Подробнее...  

Оцінка проекту (project assesment)

1) періодична процедура, яка з'являється на ранніх стадіях життя проекту і пов'язана з порівнянням планових та фактичних показників проекту для прийняття ефективних управлінських рішень.

Подробнее...  

Організаційний інструментарій управління проектом (organizational tools of project management)

1) сукупність методів і моделей управління проектом, які дозволяють наочно представити, спроектувати, організувати і контролювати процес розробки і реалізації управлінських рішень по проекту.

Подробнее...  

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ веб сайтов