Прикладные вопросы

Ваше мнение

Что для Вас значит "управление проектами"?
 

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)
звітність

Accounts — бухгалтерська звітність. Як правило, це звіт про прибутки і збитки (profit and loss account) і баланс компанії (balance sheet).

Подробнее...  

Accounting, current value - бухгалтерська звітність на основі поточних (ринкових) цін. Оцінка активів у поточних цінах, а не на основі реальних витрат на їх придбання.

Подробнее...  

Accounting by equity - звітність за участю. Зазначення у звітності акціонерного товариства частки нерозподілених прибутків іншої компанії, в акціонерному капіталі (equity) якої дана компанія бере участь (як правило, у розмірі від 20 до 50 %).

Подробнее...  

Accountability - відповідальність, підзвітність, облік, звітність.

Подробнее...  

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ веб сайтов