Главная Термины англо-украинские Accounts — бухгалтерська звітність

Прикладные вопросы

Ваше мнение

Что для Вас значит "управление проектами"?
 

Разместить рекламу на сайте

Accounts — бухгалтерська звітність

16.01.2013 09:32

Accounts — бухгалтерська звітність. Як правило, це звіт про прибутки і збитки (profit and loss account) і баланс компанії (balance sheet).

Передбачаються наступні складові бухгалтерської звітності: а) бухгалтерський баланс; б) звіт про прибутки і збитки; в) додатки до них, передбачені нормативними актами; г) аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона, відповідно до законів, підлягає обов'язковому аудиту; г) пояснювальна записка. Бухгалтерська звітність дає достовірне і повне уявлення про майновий і фінансовий стан підприємства, а також про фінансові результати його діяльності. Бухгалтерський баланс характеризує майновий і фінансовий стан організації за станом на звітну дату, представляючи дані про господарські кошти (актив) та їх джерела (пасив). Додатки до бухгалтерського балансу включають дані про рух позикових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованість, про майно, що амортизується, про рух коштів фінансування довгострокових інвестицій і фінансових вкладень, про витрати, зроблені підприємством, розшифровки окремих прибутків і збитків, соціальні показники, а також довідки про наявність цінностей, що враховуються на балансових рахунках.

Джерело: Словник-довідник з питань управління проектами / Бушуєв С.Д. Українська асоціація управління проектами. — К.: Видавничий дім «Деловая Украина», 2001. — С. 43-44 (640 с.)
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Управление проектами (логистика, транспорт и др.) Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ веб сайтов